Finał akcji RAZEM DLA UKRAINY


W ramach akcji RAZEM DLA UKRAINY 50% zysków ze sprzedaży karnetów i biletów na 𝟰𝟮. 𝗞𝗼𝗻𝗴𝗿𝗲𝘀 𝗶 𝗧𝗮𝗿𝗴𝗶 𝗟𝗡𝗘 zakupionych w dniach 3-20 marca przekazaliśmy Polskiej Akcji Humanitarnej.

Było to dokładnie 21 879,71 zł. Dziękujemy Wam drodzy kongresowicze! Każdy z Was dołożył do tej kwoty swoją cegiełkę.

 

Dzięki zebranym środkom PAH może nadal organizować pomoc bezpośrednią - żywność, pomoc psychologiczną, leki i wszelkie inne formy wsparcia dla wszystkich ofiar konfliktu zbrojnego na Ukrainie – uchodźczyń i uchodźców przyjeżdżających do Polski, oraz tych, którzy pozostali w kraju ogarniętym wojną. Bardzo często są to osoby starsze, samotne i chore, które nie chcą lub nie mogą opuścić swoich domów – to głównie do nich trafia pomoc. PAH koordynuje również pracę wolontariuszy w punktach przygranicznych po polskiej stronie, którzy otaczają opieką osoby przyjeżdżające, udzielają informacji, pomagają w znalezieniu transportu i dachu nad głową. 

Polska Akcja Humanitarna jest organizacją pozarządową, działającą od 1992 roku, niosącą pomoc na całym świecie w miejscach, w których wybuchają kryzysy humanitarne: katastrofy naturalne i konflikty zbrojne. Zapraszamy do śledzenia działań PAH w mediach społecznościowych i na stronie www.pah.org.pl