Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

wróć

 

Jestem osobą ZASZCZEPIONĄ przeciwko wirusowi COVID-19, czy muszę przedstawić odpowiednie zaświadczenie?

Jak mam uzyskać certyfikat potwierdzający zaszczepienie?

Jestem osobą NIEZASZCZEPIONĄ przeciwko wirusowi COVID-19, czy mogę wziąć udział w Wydarzeniu?

Jestem OZDROWIEŃCEM, na jakich zasadach mogę wziąć udział w Wydarzeniu?

Jak mam uzyskać certyfikat ozdrowienia?

Czy liczba uczestników Wydarzenia jest ograniczona ze względu na pandemię?

Jakie procedury bezpieczeństwa zostaną zastosowane podczas Wydarzenia w związku z COVID-19?

 

 


 

 

Jestem osobą ZASZCZEPIONĄ przeciwko wirusowi COVID-19, czy muszę przedstawić odpowiednie zaświadczenie?

Jeśli chcesz być zaliczony do grupy osób zaszczepionych, dla których wstęp na wydarzenie jest nielimitowany, to przed wejściem na Wydarzenie powinieneś okazać certyfikat potwierdzający zaszczepienie – należy w tym celu pobrać aplikację mObywatel lub mojeIKP. Więcej na www.gov.pl.

 

Jak mam uzyskać certyfikat potwierdzający zaszczepienie?

Pobierz aplikację mObywatel lub mojeIKP. Więcej na www.gov.pl.

 

Jestem osobą NIEZASZCZEPIONĄ przeciwko wirusowi COVID-19, czy mogę wziąć udział w Wydarzeniu?

Osoba niezaszczepiona może wziąć udział w Wydarzeniu. Liczba wejściówek dla osób niezaszczepionych jest ograniczona zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa tj. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 

Jestem OZDROWIEŃCEM, na jakich zasadach mogę wziąć udział w Wydarzeniu?

Jeśli chcesz być zaliczony do grupy osób zaszczepionych, dla których wstęp na wydarzenie jest nielimitowany, to przed wejściem na Wydarzenie powinieneś okazać certyfikat ozdrowienia – należy w tym celu pobrać aplikację mObywatel lub mojeIKP. Więcej na www.gov.pl.

 

Jak mam uzyskać certyfikat ozdrowienia?

Pobierz aplikację mObywatel lub mojeIKP. Więcej na www.gov.pl.

 

Czy liczba uczestników Wydarzenia jest ograniczona ze względu na pandemię?

Liczba uczestników niezaszczepionych przeciwko COVID-19 jest ograniczona Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa tj. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Liczba uczestników zaszczepionych oraz ozdrowieńców zgodnie z obowiązującymi wytycznymi jest nieograniczona.

 

Jakie procedury bezpieczeństwa zostaną zastosowane podczas Wydarzenia w związku z COVID-19?

 • systemy rejestracji online dla wystawców, mediów i zwiedzających;
 • limitowana i w pełni kontrolowana liczba uczestników, którzy nie okażą przed wejściem na wydarzenie certyfikatu zaszczepienia lub ozdrowienia;
 • sprzedaż karnetów i biletów wstępu online z podziałem na poszczególne dni targowe (czwartek, piątek);
 • bezdotykowy system parkingowy;
 • zaplanowanie ruchu po obiekcie oraz ciągów komunikacyjnych tak, aby ograniczyć zbędny kontakt osób wchodzących i wychodzących;
 • obowiązek zasłaniania ust i nosa maseczką. Możliwość zakupu maseczek na terenie obiektu targowego;
 • każdorazowo obowiązkowe, bezdotykowe mierzenie temperatury osób wchodzących do obiektu;
 • zwiększenie szerokości ciągów komunikacyjnych pomiędzy stoiskami (min. 3 m);
 • system precyzyjnego liczenia osób przebywających jednocześnie w obiekcie;
 • obowiązkowa dezynfekcja rąk wszystkich osób wchodzących do obiektu;
 • ogólnodostępne pojemniki z preparatem dezynfekującym rozmieszczone w wielu miejscach w obiekcie;
 • kasy, stanowiska recepcyjne, rejestracyjne oddzielone ekranami plexi;
 • zaplanowanie przebiegu Wydarzenia w taki sposób, aby uniknąć zbędnego gromadzenia się osób w jednym miejscu;
 • precyzyjne komunikaty i instrukcje dotyczące zasad higieny rekomendowanych przez GIS (plakaty informacyjne, komunikaty głosowe, filmy instruktażowe);
 • regularna dezynfekcja powierzchni wspólnych, w szczególności: poręczy, guzików w windach oraz klamek, elementów stoisk;
 • regularne czyszczenie filtrów w centralach wentylacyjnych specjalistycznymi środkami biobójczymi;
 • wentylacja obiektu pracująca w systemie 100% wymiany powietrza (na świeże);
 • zwiększenie liczby pracowników ochrony patrolujących obiekt pod kątem wszelkiego rodzaju przypadków naruszania zasad sanitarnych;
 • zwiększenie personelu medycznego wyposażonego w termometry bezdotykowe, odzież ochronną;
 • przygotowanie pomieszczenia pełniącego funkcję ewentualnej izolatki do czasu przybycia właściwych służb sanitarnych.
Kongres i Targi LNE
Zapowiedzi i relacje