Formularz akredytacji dla mediów - LNE
select
  • Legitymacja prasowa

  • Tak
  • Nie
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem akredytacji mediów na 41 Kongres LNE i zobowiązuję się do przestrzegania jego warunków.
wyrażam zgodę na przetwarzane podanych danych przez administratora w celach marketingowych, przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo do odwołania zgody w każdym czasie

Administratorem danych osobowych jest Beauty In Sp. z o.o. Press sp.k., 91-493 Łódź, Jasińskiego 26A, NIP: 725 203 78 97, REGON: 101014917, KRS: 0000373920, Sąd Rejonowy w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych drogą elektroniczną pod adresem iod@lne.pl lub pod naszym adresem pocztowym z dopiskiem "inspektor ochrony danych". Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do bezpłatnego udziału w Kongresie i Targach. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Twoje dane nie będą udostępniane innym podmiotom oraz nie będą podlegały profilowaniu.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania/uzupełnienia, prawo do ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.