Formularz akredytacji dla mediów - LNE
select
  • Legitymacja prasowa

  • Tak
  • Nie
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem akredytacji mediów 2019r i zobowiązuję się do przestrzegania jego warunków.